مجموعه بخشنامه ها

- کلیه بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی ازسال 1352 تا کنون.
- قابلیت جستجوی بخشنامه ها براساس موضوع،شماره بخشنامه، بر اساس محدوده تاریخی، محل ارجاع و .....  
- قابلیت جستجوی وسیع و سریع درمتن بخشنامه ها
- تحت شبکه بودن کامل نرم افزار
- امکان مشاهده تمامی بخشنامه ها به صورت اسکن شده
- امکان جستجوی بخشنامه ها در کسری از ثانیه
- زبان برنامه نویسی C#  و بانک اطلاعاتی SQL
- امکان فیلتر کردن بخشنامه ها بر اساس محدوده تاریخی، محل ارجاع و امور مربوطه.