صورت وضعیت و آنالیز

در صورت خريداري قسمت صورت وضعيت و آناليز علاوه بر اين كه يك قفل سخت افزاري در اختيارتان قرار مي گيرد ،CD نرم افزار تدبير هم در اختيارتان قرار مي گيرد كه پس از نصب آن بر روي سيستم و زدن قفل به سيستم محيطي كه در اختيارتان قرار مي كيرد به صورت زير است:

نرم افزار صورت وضعيت و آناليز داراي قسمت هاي ،فهرست هاي پايه ،پيمان ،متره ،برآورد،آناليز،صورت وضعيت،تعديل،مابه التفاوت مي باشد.

كه با زدن فهرست هاي پايه كتاب هاي فهرست بها از سال 70 تا 88 را بصورت الكترونيك باز مي كند و مي توان از كليه آيتم ها در هر فصل در قسمت هاي مختلف استفاده كرد.

براي اطلاعات بيشتر در مورد نرم افزار تدبير به قسمت تماس با ما مراجعه نماييد.