صورت وضعیت

در صورت خريداري قسمت صورت وضعيت  يك قفل سخت افزاري و CD نرم افزار تدبير در اختيارتان قرار مي گيرد ، كه پس از نصب آن بر روي سيستم و زدن قفل سخت افزاري به سيستم محيطي كه در اختيارتان قرار مي كيرد به صورت زير است:

نرم افزارصورت وضعيت داراي قسمت هاي ،فهرست هاي پايه ،پيمان ،متره ،برآورد ،صورت وضعيت و تعديل مي باشد.

كه با زدن فهرست هاي پايه كتاب هاي فهرست بها از سال 70 تا 88 را بصورت الكترونيك باز مي كند و مي توان از كليه آيتم ها در هر فصل در قسمت هاي مختلف استفاده كرد.

براي اطلاعات بيشتر در مورد نرم افزار تدبير به قسمت تماس با ما مراجعه نماييد.