فایل های راهنما

فایل های راهنما :

 
دانلود فایل راهنمای تدبیرراهنمای نصب نگارش های جدید و به روز رسانی قفل 

فيلم آموزش نصب نرم افزار تدبير :

 
نسخه سرورنسخه کلاینت