آپدیت نسخه جدید تدبیر رهام

 

برای دریافت آپدیت نسخه جدید تدبیر بر روی لینک زیر کلیک کنید .

آپدیت نسخه رهام

Roham Patch تنها مربوط به آپدیت نسخه Roham می باشد .