سامانه پوشا با ابزارهای گرافیکی قدرتمند ، تقویم شمسی و محیطی کاملا فارسی امکان ترسیم نمودار گانت چارت وگزارشات متنوع مدیریتی را برای شما فراهم می آورد