نصب و راه اندازی

نصب و استفاده آسان نرم افزار در محیط ویندوزهای موجود در بازار

قابل نصب و استفاده در محیط شبکه

حداقل نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری

نرم افزار در محيط # C ميباشد و از بانك اطلاعاتي SQL استفاده مي كند

Windows Xp Service Pak2, Windows vista, Ram1 G.B, H.D.D1.5G.B